Asigurări AERO-CASCO

La 30 decembrie 2019 prin Hotărîrea CNPF 62/7 din 30.12.2019,
a fost dispusă retragerea licenței și instituirea supravegherii speciale a Companiei.

Asigurări AERO-CASCO

Obiectul asigurării sunt interesele patrimoniale ale Asiguratului, legate de deţinerea, folosirea, dispunerea de nava aeriană, menţionată în contractul de asigurare, ca urmare a pieirii acesteia (pierderii fără urmă) sau deteriorării.

Pot fi asigurate:

- navele aeriene ale aviaţiei civile,

- agregatele separate ale navelor aeriene, stabilite la bordul navei aeriene.

Contractul de asigurare poate prevedea asigurarea uneia sau a mai multor nave aeriene.

Riscurile asigurate: pieirea (completă sau constructivă), pierderea fără urmă sau deteriorarea navei aeriene ca rezultat al accidentului care s-a produs în perioada de acţiune a contractului de asigurare.

Asigurarea este în vigoare în perioada zborului, rulajului şi staţionării (aflării la ancoră) a navei aeriene, dacă contractul de asigurare nu prevede altceva. La încheierea contractului pentru o cursă (zbor) asigurarea este în vigoare din momentul acţionării motoarelor navei aeriene pentru zborul la aerodromul de plecare şi până în momentul opririi lor la parcarea aerodromului de destinaţie.

Nu fac parte din cazurile asigurate deteriorările generate de procesele de lucru, realizate la agregate, precum şi de sarcinile de exploatare normale, cum ar fi:

- deteriorările şi refuzurile unor agregate (sisteme), generate de uzura şi învechirea lor în proces de exploatare, de defectele şi acţiunile proceselor de lucru şi factorilor însoţitori, dacă urmările acestor deteriorări sau refuzuri sunt localizate în interiorul agregatelor (sistemelor);

- deteriorările unor detalii separate ale agregatelor, care au un caracter cumulativ sau progresiv (fisuri de uzare, coroziuni, împărţiri în straturi etc.), care ţin de influenţa sarcinilor şi condiţiilor de exploatare;

- deteriorările locale (adânciturile şi bătăturile din lovire) a paletelor compresorului motorului, elicelor aeriene, elementelor învelişului exterior şi ale altor agregate ale navei aeriene, dacă acestea nu au fost cauza unui accident concret înregistrat cu nava aeriană şi au fost depistate în cadrul examinării de după zbor sau la executarea lucrărilor regulamentare la nava aeriană; deteriorarea paletelor compresorului din cauza nimeririi unor obiecte străine în tactul aerian de gaz al motorului este calificată drept caz de asigurare, dacă această deteriorare a cauzat refuzul înregistrat al motorului în zbor sau la rulaj.

Asiguratul are dreptul:

- Să numească persoane fizice sau juridice (beneficiari) pentru primirea despăgubirii de asigurare la încheierea contractului de asigurare, precum şi să-i înlocuiască sau excludă pe parcursul termenului de acţiune a lui. Beneficiarul nu poate fi înlocuit cu o altă persoană după ce a onorat vreo obligaţie conform contractului de asigurare sau a prezentat Asigurătorului cerinţa de a-i fi achitată despăgubirea de asigurare.

- Să înlocuiască (fără a informa în prealabil Asigurătorul şi a opera modificări la Contractul de asigurare în vigoare) agregatele navei aeriene cu unele de tip şi destinaţie analogică, cu condiţia păstrării valorii asigurate totale a navei aeriene sau cu păstrarea eşalonării procentuale în privinţa acestor agregate, stabilite de contractul de asigurare.

- Să asigure nave aeriene suplimentare pe baza condiţiilor contractului de asigurare în vigoare pe parcursul termenului de acţiune al lui sau să excludă din contractul de asigurare în vigoare unele nave aeriene conform „Regulamentului privind asigurarea navelor aeriene suplimentare şi excluderea navelor aeriene din contractul de asigurare a navei aeriene"

 În caz de trecere a drepturilor asupra navei aeriene asigurate de la persoana în interesele căreia a fost încheiat contractul de asigurare la o altă persoană, drepturile şi obligaţiile conform acestui contract de asigurare trec la persoana la care au trecut drepturile asupra navei aeriene, cu excepţia cazurilor de confiscare forţată a navei aeriene, în temeiul prevederilor punctului 2 al articolului 337 a CC al RM şi renunţare la dreptul de proprietate (articolul 338 a CC al RM).

contentmap_module
 
Adresa Noastra:
MD-2012, mun. Chisinau
bd. Grigore Vieru, nr. 28
Orarul de lucru:
Luni - Vineri:  9:00 - 18:00
Weekend:  zi de odihna

Curs Valutar

Cannot receive data