Asigurări de bunuri în tranzit

La 30 decembrie 2019 prin Hotărîrea CNPF 62/7 din 30.12.2019,
a fost dispusă retragerea licenței și instituirea supravegherii speciale a Companiei.

Asigurări de bunuri în tranzit

Obiectul asigurării– interesele patrimoniale ale Asiguratului legate de transportarea încărcăturii, care îi aparţine sau care i-a fost transmisă sub răspundere.

Contractul de asigurare poate fi încheiat atât pentru o transportare unică concretă, cât şi pentru traficul de încărcături pe parcursul unei anumite perioade de timp în loturi, în baza uneia dintre următoarele riscuri:

 1. “cu răspunderea pentru toate riscurile”,
 2. “cu răspunderea pentru riscurile (B) ale Institutului de Asigurători din Londra”,
 3. “cu răspunderea pentru riscurile (C) ale Institutului de Asigurători din Londra”,
 4. “cu răspunderea pentru riscurile concordate”.

1. Conform condiţiilor de asigurare „Cu răspunderea pentru toate riscurile”, caz asigurat se consideră daunele suportate, de către Asigurat (Beneficiar), din cauza deteriorării şi/sau pierderii (pierderea, distrugerea, dispariţia) încărcăturii, ca rezultat al diferitor evenimente, cu excepţia celor stipulate în p.2.8 ale prezentelor Condiţii , cît şi celor indicate în Contractul de asigurare.

2. Conform condiţiilor de asigurare „Cu răspunderea pentru riscurile (B) ale Institutului de Asigurători din Londra”, caz asigurat se consideră daunele suportate, de către Asigurat (Beneficiar) din cauza deteriorării şi/sau pierderii (pierderea, distrugerea, dispariţia) încărcăturii asigurate ca rezultat al evenimentelor enumerate în punctul dat şi a celor indicate în Contractul de asigurare:

 • incendiu sau explozie;
 • împotmolirea, aruncarea pe mal, inundarea sau răsturnarea vasului, şalandei sau şlepului,
 • ciocnirea sau contactul vasului (şalandei, şlepului) sau altui mijloc de transport, ce transportă încărcături, cu orice obiect din exterior, cu excepţia contactului cu apa;
 • descărcarea încărcăturii în portul calamităţii;
 • cutremur de pămînt, erupţie vulcanică, descărcare electrică;
 • arucarea încărcăturii de valuri peste bordul navei;
 • pătrunderea apei de mare, de lac sau de rîu în cala navei (şalandei, şlepului), în alt mijloc de transport, container, camion sau loc de păstrare a încărcăturii;
 • pierderea totală a întregii încărcături, ce a căzut peste bord sau a fost scăpată în timpul lucrărilor de încărcare-descărcare, efectuate pe vas, şalandă sau şlep, alt mijloc de transport;
 • răsturnarea, căderea sau trecerea de pe şine a mijlocului de transport terestru, ce transportă încărcăturile;
 • cheltuielile pentru avaria generală.

3. Conform condiţiilor de asigurare „Cu răspunderea pentru riscurile (C) ale Institutului de Asigurători din Londra”, caz asigurat se consideră daunele suportate, de către Asigurat (Beneficiar), din cauza deteriorării şi/sau pierderii (pierderea, distrugerea, dispariţia) încărcăturii asigurate ca rezultat al evenimentelor enumerate în punctul dat şi a celor indicate în Contractul de asigurare:

 • incendiu sau explozie;
 • împotmolirea, aruncarea pe mal, inundarea sau răsturnarea vasului, şalandei sau şlepului;
 • ciocnirea sau contactul vasului (şalandei, şlepului) sau altui mijloc de transport, ce transportă încărcături, cu orice obiect din exterior, cu excepţia contactului cu apa;
 • descărcarea încărcăturii în portul calamităţii;
 • aruncarea încărcăturii peste bordul vasului;
 • răsturnarea, căderea sau trecerea de pe şine a mijlocului de transport terestru, ce transportă încărcăturile;
 • cheltuielile pentru avaria generală.

4. Conform condiţiilor de asigurare „Cu răspunderea pentru riscurile concordate”, caz asigurat se consideră daunele suportate, de către Asigurat (Beneficiarul), din cauza deteriorării şi/sau pierderii (pierderea, distrugerea, dispariţia) încărcăturii asigurate ca rezultat al evenimentelor enumerate în punctul dat şi a celor indicate în Contractul de asigurare:

 • incendiu sau explozie;
 • împotmolirea, aruncarea pe mal, inundarea sau răsturnarea vasului, şalandei sau şlepului,
 • descărcarea încărcăturii în portul calamităţii;
 • aruncarea încărcăturii de valuri peste bordul vasului;
 • pătrunderea apei de mare, de lac sau de rîu în cala navei (şalandei, şlepului), în alt mijloc de transport, container, camion sau loc de păstrare a încărcăturii;
 • pierderea totală a întregii încărcături, ce a căzut peste bord sau a fost scăpată în timpul lucrărilor de încărcare-descărcare, efectuate pe vas, şalandă sau şlep;
 • deteriorări mecanice în timpul lucrărilor de încărcare-descărcare;
 • ciocnirea sau contactul vasului (şalandei, şlepului) sau altui mijloc de transport, ce transportă încărcături, cu orice obiect din exterior, cu excepţia contactului cu apa;
 • calamităţi naturale (cutremur de pămînt, avalanşă, alunecare de teren, furtună, vifor, uragan, furtună maritimă, erupţie vulcanică, revărsare, inundaţie, ploaie torenţială, grindină, geruri neobişnuite pentru această regiune, ninsoare abundentă, izbucnirea apelor subterane, aşezarea şi căderea pămîntului);
 • descărcări electrice;
 • răsturnarea, căderea sau trecerea de pe şine a mijlocului de transport terestru, ce transportă încărcăturile;
 • distrugerea podurilor;
 • decolarea avariată a mijlocului de transport aerian, ce transportă încărcătura;
 • ciocnirea mijloacelor de transport aeriene, aparatelor de zbor;
 • căderea aparatelor de zbor, sau a părţilor acestora ori alte obiecte;
 • distrugerea subită a depozitelor în timpul păstrării încărcăturii într-un interval de timp;
 • avarierea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare, încălzire şi anti-incendiare , pătrunderea apei din încăperile vecine în locurile de păstrare a încărcăturii;
 • deconectarea neprevăzută a energiei electrice, apei, căldurii în depozite în timpul păstrării încărcăturii într-un interval de timp;
 • acţiuni ilegale întreprinse de o persoană terţă:
 • sustragerea încărcăturiii prin furt prin efracţie, jaf sau agresiune;
 • distrugerea intenţionată a proprietăţii;
 • furtul mijlocului de transport ce transporta încărcătura, sustragerea unor părţi, detalii şi articole din mijlocul de transport ce transporta încărcătura;
 • escrocherie;
 • pierderea fără urmă a mijlocului de transport ce transporta încărcătura asigurată;
 • dezechilibrarea regimului de temperatură al transportării şi păstrării încărcăturii, legată de:
 • intreruperea lucrului instalaţiei de îngheţare, ca rezultat al opririi ei pe o perioadă de nu mai puţin de 24 ore consecutive;
 • incendiu sau explozie;
 • căderea, răsturnarea, ciocnirea mijlocului de transport cu orice obiect;
 • descărcarea sau transbordarea încărcăturii din mijloculul de transport avariat sau ce a suferit un accident ;
 • deteriorarea încărcăturii de către animale, insecte, microorganisme, mucegai, cît şi de produsele activităţii lor;
 • ditranspirarea (condensarea aburilor într-un ambalaj închis, container, cală, încăpere unde se păstrează temporar încărcătura);
 • deformarea încărcăturii;
 • aprinderea de sine a încărcăturii;
 • lipsă de încărcătură, deşi ambalajul exterior este întreg; sub ambalaj exterior se subînţelege ambalajul de fabrică sau de expediere a încărcăturii (cutie, paletă, bloc, etc), cît şi mijlocul de transport nemijlocit (container, vagon, etc) cu sisteme de închidere şi sigilare;
 • cheltuielile pentru avarierea generală.

În contractul de asigurare pot fi incluse toate riscurile, cît şi numai unele din cele menţionate mai sus.

contentmap_module
 
Adresa Noastra:
MD-2012, mun. Chisinau
bd. Grigore Vieru, nr. 28
Orarul de lucru:
Luni - Vineri:  9:00 - 18:00
Weekend:  zi de odihna

Curs Valutar

EUR EUR
19,30 0,06
USD USD
17,73 0,04
RUB RUB
0,20 0,00
UAH UAH
0,43 0,00
Date: 23.07.2024
Source: BNM