Asigurări de bunuri

La 30 decembrie 2019 prin Hotărîrea CNPF 62/7 din 30.12.2019,
a fost dispusă retragerea licenței și instituirea supravegherii speciale a Companiei.

Asigurări de bunuri

Asiguraţi se consideră persoanele fizice şi juridice, indiferent de forma juridică de organizare, care au încheiat cu Asigurătorul un Contract de asigurare a bunurilor, asupra cărora au drept de proprietate legală (posesie, folosinţă, dispoziţie) precum şi bunurile date prin mandat în administrare, în arendă, leasing, păstrare, vânzare-cumpărare în rate, ipotecă şi alte temeiuri juridice.

Bunurile pot fi asigurate de către Asigurător prin contract de asigurare în favoarea persoanei (Asigurat sau Beneficiar) ce are interesul păstrării acestui bun, prevăzut de lege, alt act normativ sau contract.

Asiguratul are dreptul în perioadă valabilităţii Contractului, să înlocuiască Beneficiarul, numit în Contractul de asigurare, cu altă persoană notificând despre aceasta Asigurătorul.

Beneficiarul nu poate fi înlocuit cu o altă persoană din momentul în care acesta a îndeplinit o oarecare obligaţie stipulată în Contractul de asigurare sau a prezentat Asigurătorului cererea privind achitarea despăgubirii de asigurare.

Încheierea Contractului de asigurare în favoarea Beneficiarului nu eliberează pe Asigurat de îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în acest contract, dacă contractul nu prevede altfel, sau dacă obligaţiunile Asiguratului sunt onorate de Beneficiar.

Beneficiar este oricepersoană ce are interes legal, prevăzut într-un act normativ sau contract, în păstrarea bunului asigurat şi în favoarea căruia a fost încheiat contractul de asigurare.

Nu sînt recunoscute ca riscuri asigurate evenimentele survenite în urma:

-       Acţiunii energiei nucleare sub orice formă, exploziei nucleare, radiaţiei sau contaminării radioactive;

-       oricăror tipuri de acţiuni sau măsuri militare şi consecinţele acestora, precum şi manevrelor militare sau altor manifestaţii militare;

-       acţiunea minelor, bombelor, altor arme militare;

-       războiului civil, actelor teroriste, tulburărilor de civile, sociale de orice natură, sau grevelor, revoltelor;

-       ridicării, confiscării, rechiziţiei, întreruperii procesului de muncă, arestului sau distrugerii bunului asigurat din dispoziţia organelor statale, din ordinul instanţelor militare sau civile sau oricăror organizaţii politice;

-       acţiunilor intenţionate ale Asiguratului (Beneficiarului), a reprezentanţilor acestuia sau lucrătorilor cu intenţia de a contribui la survenirea cazului asigurat: neîndeplinirea, încălcarea normelor în vigoare, prescripţiilor organelor de pompieri, neluarea măsurilor de prevenire a posibilei pieiri sau deteriorări a bunului asigurat;

-       efectuarea, de către angajaţii Asiguratului (Beneficiarului) sau alte persoane cu care coexistă în relaţii contractuale, unei infracţiuni intenţionate;

-       distrugerii sau deteriorării bunurilor din iniţiativa organelor militare sau organelor de ocrotire a normelor de drept;

-       exproprierii forţate, declarării stărilor excepţionale sau speciale;

-       acţiunilor premeditate sau neglijenţei Asiguratului sau angajaţilor săi, reprezentanţilor acestuia;

-       nerespectării de către Asigurat a instrucţiunilor de păstrare, exploatare şi deservire a obiectului asigurat, precum şi utilizarea acestuia în alte scopuri decât cele predestinate;

-       autoinflamării, fermentării, putrefacţiei, învechirii, uzurii naturale, coroziunii şi altor fenomene naturale caracteristice bunurilor asigurate;

-       lucrări de construcţie şi montaj;

-       erori de proiectare, neajunsuri şi defecte indiferent de faptul erau cunoscute Asiguratului sau persoanelor în favoarea cărora a fost încheiată asigurarea, sau reprezentanţilor acestora pînă la producerea evenimentului de asigurare;

-       lucrări experimentale şi de cercetare;

-       deteriorarea tehnicii de construcţie şi a mijloacelor de transport în rezultatul unor defecţiuni interne, neprovocate de factori exteriori;

-       nerespectarea de către Asigurat a condiţiilor de asigurare;

-       Asigurătorul are dreptul să refuze achitarea despăgubirii de asigurare dacă Asigurtul nu a înştiinţat la timp Asigurătorul despre producerea evenimentului asigurat sau dacă nu a luat măsurile dependente de el pentru evitarea producerii evenimentului asigurat, sau pentru limitarea pagubelor cauzate de producerea lui.

contentmap_module
 
Adresa Noastra:
MD-2012, mun. Chisinau
bd. Grigore Vieru, nr. 28
Orarul de lucru:
Luni - Vineri:  9:00 - 18:00
Weekend:  zi de odihna

Curs Valutar

EUR EUR
19,30 0,06
USD USD
17,73 0,04
RUB RUB
0,20 0,00
UAH UAH
0,43 0,00
Date: 23.07.2024
Source: BNM