Asigurări de incendiu şi alte calamităţi

La 30 decembrie 2019 prin Hotărîrea CNPF 62/7 din 30.12.2019,
a fost dispusă retragerea licenței și instituirea supravegherii speciale a Companiei.

Asigurări de incendiu şi alte calamităţi

Asiguraţi se consideră persoanele fizice şi juridice, indiferent de forma juridică de organizare, care au încheiat cu Asigurătorul un Contract de asigurare a bunurilor, asupra cărora au drept de proprietate ( posesie, folosinţă, dispoziţie) precum şi bunurile date prin mandat în administrare, în locaţiune, leasing, amanet, păstrare, consignaţie, vânzare şi alte temeiuri juridice.

Obiect al asigurării îl constituie interesele patrimoniale ale Asiguratului/Beneficiarului, care nu contravin legislaţiei Republicii Moldova, ce ţin de posesia, folosinţa şi dispoziţia bunurilor asigurate.

Pot fi asigurate următoarele bunuri mobile şi imobile:

 1. clădiri (de producere, administrative, de menire socio-culturală şi folosinţă socială etc.)
 2. construcţii (turnuri, catarge, agregate, alte construcţii tehnologice sau de producere);
 3. utilaj ingineresc, tehnologic sau de producere (comunicaţie, sisteme, aparate, tehnică electronică de calcul, strunguri, maşini de transmisiune şi forţă, alte mecanisme şi dispozitive);
 4. echipamente electronice;
 5. construcţii gospodăreşti (garaje, depozite, magazii, şoproane, suprafeţe acoperite şi îngrădiri etc.);
 6. încăperi separate (ateliere, laboratoare, cabinete etc.)
 7. obiecte de construcţii nefinisate;
 8. inventar, echipament tehnologic;
 9. obiecte ale interiorului, mobila, amenajarea;
 10. valori în mărfuri şi materiale (mărfuri, materie primă, materiale)
 11. pierderi în urma întreruperii activităţii comerciale sau de producţie.
contentmap_module
 
Adresa Noastra:
MD-2012, mun. Chisinau
bd. Grigore Vieru, nr. 28
Orarul de lucru:
Luni - Vineri:  9:00 - 18:00
Weekend:  zi de odihna

Curs Valutar

Cannot receive data