Asigurări facultative de Sănătate

La 30 decembrie 2019 prin Hotărîrea CNPF 62/7 din 30.12.2019,
a fost dispusă retragerea licenței și instituirea supravegherii speciale a Companiei.

Asigurări facultative de Sănătate

Obiectul asigurării facultative de sănătate îl constituie interesul patrimonial al Persoanei asigurate, care prevede achitarea de către Asigurător a cheltuielilor pentru serviciile medicale acordate asiguraţilor peste standardul prevăzut de Programul unic al asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, conform Contractului de asigurare şi Programului procurat.

Subiecţi şi solicitanţi ai serviciilor de asigurare sunt persoane fizice, cetăţeni ai Republicii Moldova şi apatrizi indiferent de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă vorbită, vîrstă, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau origine socială.

Asigurătorul acoperă prin asigurare cheltuielile survenite în urma producerii cazului asigurat în perioada de asigurare, în conformitate cu Programele de asigurare procurate şi Contractul încheiat.

Sunt acoperite prin asigurare cheltuielile pentru tratamentul maladiilor sau stărilor care pot fi tratate conform Programelor de asigurare cu volumul de deservire special sau complex:

 1. sarcina şi complicaţiile ei; naşterile şi complicaţiile lor, dacă ele sunt prevăzute de un Program special de asigurare;
 2. tratamentul homeopatic, reflexoterapeutic, terapia manuală, aromaterapia, hipnoza, dacă ele sunt prevăzute de un Program de asigurare special;
 3. tratamentul stomatologic şi ortodontic, dacă sunt prevăzute de un Program de asigurare special;
 4. protezarea stomatologică, dacă este prevăzută de un Program special de asigurare.

Pentru persoanele care călătoresc în străinătate obiectul asigurării îl constituie interesele patrimoniale ale Asiguratului, ce nu contravin legislaţiei Republicii Moldova, legate de viaţa şi sănătatea acestuia, precum şi de cheltuieli neprevăzute pentru tratament medical, suportate de Asigurat, în urma unei maladii subite şi/sau unui accident survenit în perioada aflării temporare peste hotare, ce ţin de cazul asigurat.

Asigurătorul în limitele sumei de asigurare achită:

 1. cheltuielile medicale ale Persoanei asigurate, ce ţin de cazul asigurat – cheltuielile pentru tratamentul de ambulator şi (sau) staţionar al Persoanei asigurate, în care se includ:
 • transportarea Persoanei asigurate la cel mai apropiat punct de asistenţă medicală urgentă;
 • aflarea în staţionar, inclusiv cheltuielile pentru alimentaţie, internare şi onorarul medicului şi personalului medical inferior;
 • costul medicamentelor şi materialului de pansament;
 • roenghenografia;
 • reanimarea, intervenţiile chirurgicale, inclusiv asistarea, anestezia generală şi utilizarea sălii de operaţii.
 1. cheltuielile legate de repatrierea Persoanei asigurate, la care se raportă:
 • cheltuieli pentru transportarea, necesară sub aspect medical şi prescrisă de medic, a persoanei asigurate din ţara de aflare pînă la aeroportul (portul, gara) internaţional cel mai apropiat al ţării traiului permanent pentru tratamentul ulterior în cazul în care nu poate fi garantată acordarea unei asistenţe medicale adecvate în apropiere rezonabilă de locul de aflare a lui în ţara de aflare. În fiecare caz concret decizia privind selectarea mijlocului de transport este adoptată în comun de către Compania de asistenţă cu acordul Asigurătorului şi medicului, care efectuează tratamentul în ţara de aflare;
 • cheltuielile de însoţire a Persoanei asigurate în cazul în care această însoţire este necesară sub aspect medical sau este cerută de ceremonia oficială.
 1. Cheltuielile legate de repatrierea corpului Persoanei asigurate (în caz de deces), la care se raportă:
 • cheltuielile de transportare a corpului Persoanei asigurate pînă la cel mai apropiat aeroport (port, gară) internaţional al ţării traiului permanent (inclusiv cheltuielile în vederea pregătirii corpului şi achiziţionării sicriului necesar transportării internaţionale), totodată Asigurătorul nu achită cheltuielile de înhumare a corpului;
 • cheltuielile de însoţire a corpului Persoanei asigurate în cazul în care această însoţire este cerută de ceremonia oficială.
 1. Cheltuielile pentru mesajele urgente, legate de cazul asigurat, transmise în Compania de asistenţă şi Asigurătorului prin telefon/fax.
contentmap_module
 
Adresa Noastra:
MD-2012, mun. Chisinau
bd. Grigore Vieru, nr. 28
Orarul de lucru:
Luni - Vineri:  9:00 - 18:00
Weekend:  zi de odihna

Curs Valutar

EUR EUR
19,30 0,06
USD USD
17,73 0,04
RUB RUB
0,20 0,00
UAH UAH
0,43 0,00
Date: 23.07.2024
Source: BNM