Asigurare Accidente

La 30 decembrie 2019 prin Hotărîrea CNPF 62/7 din 30.12.2019,
a fost dispusă retragerea licenței și instituirea supravegherii speciale a Companiei.

Asigurare de Accidente

Obiectul asigurării de accidente îl constituie interesul patrimonial ce vizează viaţa, sănătatea şi capacitatea de muncă a persoanei asigurate.

            Asigurătorul oferă protecţia de asigurare in cazul accidentelor suportate de asigurat (persoana asigurată) pe perioada asigurării, atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât şi în afara lui, indiferent de criteriile de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă vorbită, sex, vîrstă, opinie, apartenenţă politică, avere sau origine socială, dacă contractul de asigurare nu prevede altfel.

          Accidente sunt considerate cazuri asigurate dacă s-au produs în perioada de valabilitate a contractului de asigurare şi nu sunt exceptate prin prevederile acestuia, sunt confirmate prin documentele medicale eliberate de instituţiile medico-sanitare publice, în care asiguratul a primit primul ajutor medical şi s-a tratat ulterior, sau de certificatul medical de deces.

Riscurile cuprinse în asigurare sunt următoarele:

  1. explozia, prăbuşirea de teren, lovirea, inclusiv înţeparea, tăierea şi altele asemenea, căderea, alunecarea, atacul din partea altei persoane sau a unui animal, trăsnetul, acţiunea curentului electric, arsura, dereglarea, înecul, asfixierea din cauze subite, cele produse ca urmare a circulaţiei mijloacelor de transport sau din cauza accidentelor produse acestora, precum şi cele provocate de fracţionarea ori folosirea maşinilor, aparatelor, instrumentelor, sculelor sau armelor;
  2. urmările imediate (deces sau invaliditate permanentă) ale efortului fizic excesiv şi subit determinat de cauze de forţă majoră în timpul producţiei;
  3. infecţia, în cazul în care substanţa infecţioasă a ajuns în corp datorită unui accident.
contentmap_module
 
Adresa Noastra:
MD-2012, mun. Chisinau
bd. Grigore Vieru, nr. 28
Orarul de lucru:
Luni - Vineri:  9:00 - 18:00
Weekend:  zi de odihna

Curs Valutar

EUR EUR
19,30 0,06
USD USD
17,73 0,04
RUB RUB
0,20 0,00
UAH UAH
0,43 0,00
Date: 23.07.2024
Source: BNM