Asigurări de producţie în agricultură

La 30 decembrie 2019 prin Hotărîrea CNPF 62/7 din 30.12.2019,
a fost dispusă retragerea licenței și instituirea supravegherii speciale a Companiei.

Asigurarea facultativă a animalelor (păsărilor)

Asigurătorul acordă producătorilor de producţie animalieră, protecţie de pieire, sacrificare de necesitate, de asemeni şi de furturi.

Riscul asigurat se consideră un eveniment posibil şi viitor, producerea căruia are un caracter imprevizibil, atât în timp, cât şi în mărimea lui şi poate aduce la pieirea sau sacrificarea de necesite a animalelor (păsărilor), inclusiv la indicaţiile serviciului veterinar de stat.

Se primesc la asigurare:

- bovinele, în vârstă de la 4 luni până la 10 ani;

- animalele de lucru (caii şi măgarii) în vârstă de la 4 luni până la 15 ani;

- suinele (porcii), în vârstă de la 4 luni până la 4 ani;

- ovinele (oile, căpriile), în vârstă de la 4 luni până la 7 ani.

- păsările, în vârstă de la o zi şi până la 2 ani

Acoperirea de asigurare nu se extinde în cazurile când pieirea sau sacrificarea de necesitate a animalelor (păsărilor) s-au produs din cauza asfixierii sau înecării animalelor, din cauza deconectării utilajului electric, a apeductelor, sistemelor de preparare şi transportare a hranei pentru animale, dacă toate acestea nu s-au produs în urma calamităţilor naturale. Nu se achită despăgubiri şi la asfixierea animalelor (păsărilor) ce a fost produsă de otrăvirea cu monoxid de carbon în rezultatul deteriorării cablurilor electrice, de la gazele naturale, în urma descompunerii băligarului (otrăvire cu amoniac).

Asigurarea facultativă a plantaţiilor multianuale

În conformitate cu contractul de asigurare facultativă a plantaţiilor multianuale Asigurătorul acordă protecţie de asigurare de distrugerea totală sau parţială a lor de riscurile luate la asigurare.

Totodată riscul asigurat se consideră un eveniment natural posibil şi viitor, producerea căruia are un caracter imprevizibil, atât în timp, cât şi în mărimea lui.

Asiguratul poate asigura culturile multianuale de căderi de grindină şi de îngheţuri de iarnă, sau de ambele. Aceste riscuri se caracterizează prin distrugerea nu numai a aparatului foliar (grindina), dar şi a lăstarilor anuali şi multianuali.

- Căderi de grindină,   Se caracterizează prin căderi la suprafaţa solului a boabelor de grindină cu diametrul de 5 şi mai mulţi milimetri, puterea de cădere a cărora se intensifică dacă căderile sunt însoţite de ravagii de vânt cu viteza de 50 şi mai mulţi кilometri pe oră (în dependenţă de mărimea boabelor de grindină). Acest fenomen aduce la deteriorarea aparatului foliar, a lăstarilor, şi în depindere de intensitatea şi perioada căderilor de grindină poate aduce la pieirea plantaţiei.

- Îngheţuri de iarnă, afectează partea aeriană a viilor şi livezilor, mai ales a celor tinere. Riscul „îngheţuri de iarnă” la asigurarea plantaţiilor multianuale se consideră produs când temperatura aerului scade până la -20 grade şi mai mult de frig, şi se menţine la acest nivel timp de 4 zile şi mai mult la rând. Afectarea mugurilor pe partea aeriană a viţei de vie şi a livezilor tinere impune necesitatea de defrişare, iar în caz de afectare parţială a mugurilor se cere cheltuieli suplimentare pentru restabilire.

Asigurări facultative a roadei şi culturilor agricole

În conformitate cu contractul de asigurare facultativă, Asigurătorul asigură prin subvenţionare, de distrugerea parţială sau totală a roadei culturilor agricole de unele riscuri. Culturile şi riscurile supuse subvenţionării vor fi anual aprobate prin hotărâre de Guvern.

Obiect al asigurării riscurilor de producţie sînt interesele patrimoniale legate de obţinerea recoltei culturilor agricole, de creşterea animalelor şi păsărilor, de întreţinerea familiilor de albine şi de producerea peştilor.

În conformitate cu contractul de asigurare, Asigurătorul asigură de distrugerea parţială sau totală a roadei culturilor agricole de riscurile ce vor fi supuse subvenţionării, care vor fi anual aprobate prin hotărâre de Guvern. Totodată riscul asigurat se consideră un eveniment natural, posibil şi viitor, dar incert, cum ar fi: influenţa nefavorabilă a condiţiilor meteorologice, bolile /dăunătorii plantelor şi animalelor, care poate provoca pierderi de recolte, mortalitatea şi / sau sacrificarea de necesitate a animalelor conform indicaţiilor serviciului veterinar de stat şi în legătură cu apariţia căruia se stabilesc obligaţii de asigurare.

Riscurile asigurate sunt prevăzute în Legea nr. 243-XV din 08.07.2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură şi Hotărârea Guvernului pentru anul în cauză, şi sunt următoarele:

a). distrugerea sau scăderea recoltei culturilor agricole şi a plantaţiilor multianuale ca effect de:

- Secetă excesivă (care a provocat o scădere a recoltei de peste 30%);

- Căderi de grindină;

- Furtuni;

- Temperaturi scăzute sub limita biologică de rezistenţă a plantelor;

- Inundaţii;

- alte evenimente naturale neobişnuite pentru localitatea respectivă;

- boli sau atacul dăunătorilor.

b). Pierirea animalelor păsărilor, familiilor de albine şi a peştilor, care aparţin producătorilor agricoli şi piscicoli, din cauză de boală, furtună, grindină, inundaţie, răcire excesivă, traume;

- Sacrificarea, în caz de necesitate, a animalelor, conform indicaţiilor Serviciului Veterinar de Stat

La dorinţa asiguratului prin contractul de asigurare pot fi acoperite şi alte riscuri, ce nu sunt cuprinse în lista celor subvenţionate.

contentmap_module
 
Adresa Noastra:
MD-2012, mun. Chisinau
bd. Grigore Vieru, nr. 28
Orarul de lucru:
Luni - Vineri:  9:00 - 18:00
Weekend:  zi de odihna

Curs Valutar

EUR EUR
19,30 0,06
USD USD
17,73 0,04
RUB RUB
0,20 0,00
UAH UAH
0,43 0,00
Date: 23.07.2024
Source: BNM