Asigurări de răspundere civilă

La 30 decembrie 2019 prin Hotărîrea CNPF 62/7 din 30.12.2019,
a fost dispusă retragerea licenței și instituirea supravegherii speciale a Companiei.

Asigurări de răspundere civilă maritimă, lăcustră şi fluvială

Obiectul asigurării îl constituie interesele patrimoniale ale asiguratului (beneficiarului) ce nu contravin legislaţiei republicii moldova, corelate cu răspunderea pe care asiguratul o poartă în modul stabilit de legislaţia civilă faţă de persoanele fizice sau persoanele juridice pentru prejudiciile cauzate lor ca urmare a exploatării navei maritime (fluviale, maritime, lăcustre) exploatate de asigurat.

Cazul asigurat în cadrul asigurării de răspundere a armatorilor se consideră apariţia răspunderii civile a Asiguratului sau a altei persoane, a cărei răspundere este asigurată, ca urmare a prejudiciului cauzat vieţii, sănătăţii şi/sau bunurilor persoanelor terţe în legătură cu exploatarea navei maritime (fluviale), fapt confirmat prin decizia instanţei de judecată intrată în vigoare sau pretenţia întemeiată, recunoscută de către Asigurat, în mod benevol (cu acordul scris al Asigurătorului).

Asigurătorul oferă protecţie de asigurare de răsprundere civilă în cazul survenirii unuia sau mai multor dintre următoarele riscuri asigurate:

  1. ”Răspunderea pentru abordaj (coliziune) a navei asigurate de răspundere civilă cu alte nave”.
  2. ”Răspunderea pentru prejudiciul cauzat obiectelor plutitoare şi statice”.
  3. ”Răspunderea pentru pierderea, distrugerea şi/sau deteriorarea a mărfurilor (încărcăturii) acceptate spre transportare”.
  4. ”Răspunderea pentru bunurile de pe nava asigurată de răspundere civilă”.
  5. ”Răspunderea pentru eliminarea (îndepărtarea)bunurilor scufundate ca urmare a naufragiului”.
  6. ”Răspunderea pentru prejudicii cauzate persoanelor fizice (cu excepţia membrilor echipajului (corpul de comandă şi echipajul de bord) a navei asigurate)”.
  7. ”Răspunderea în caz de boală, leziune corporală sau deces al unui membru al echipajului”.
  8. ”Răspunderea pentru daunele cauzate de poluarea apei, inclusiv oricărui bun în această apă, ca urmare aimersiunii de produse petroliere sau de alte substanţe nocivescurse sau evacuate de pe navă asigurată”.
  9. ”Răspunderea apărută ca urmare a aplicării amenzilor de orice instanţă judecătorească, tribunalul sau alte organe competente”.
  10. ”Răspunderea pentru neexecutarea şi/sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor în conformitate cu contractul de remorcaj maritim a navei asigurate sau de către nava asigurată”.

Asigurări de răspundere civilă avia

Drept obiect de asigurare se prezintă interesele patrimoniale ale Asiguratului legate de obligaţia sa, în ordinea prevăzută de legislaţia civilă, de a compensa paguba pricinuită vieţii şi sănătăţii sau bunurilor persoanelor păgubite la exploatarea navei aeriene, indicată în contractul de asigurare, la transportarea pasagerilor, bagajului, încărcăturilor şi poştei sau la îndeplinirea lucrărilor aeriene pe o astfel de navă aeriană.

În conformitate cu prezentele Condiţii de asigurare, poate fi asigurat riscul răspunderii Asiguratului privind obligaţiile care derivă din pricinuirea pagubei vieţii şi sănătăţii sau bunurilor persoanelor păgubite (Beneficiarilor) în rezultatul accidentului la exploatarea navei aeriene, la transportarea pasagerilor, bagajelor, încărcăturilor şi poştei sau la îndeplinirea lucrărilor aeriene, care s-a produs în perioada de valabilitate a asigurării.

Asigurări obligatorie de răspundere civilă auto

Asigurarea obligatorie de raspundere civila auto este aprobată  prin Legea Republicii Moldova "Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule" din 22/12/2006  nr. 414 publicată la 09/03/2007 în Monitorul Oficial  nr.032.

Beneficiari al politei de asigurare obligatorie de raspundere civilăpentru pagube produse de autovehiculepot fi persoanele fizice şi persoanele juridice care au în posesiune autovehicule supuse înmatriculării pe teritoriul Republicii Moldova sînt obligate să se asigure pentru cazuri de răspundere civilă auto ca urmare a prejudiciilor cauzate prin accident de autovehicul produs în limitele teritoriale de acoperire ale asigurării.

Asiguratorii RCA acordă, în baza primelor de asigurare plătite, despăgubiri pentru prejudiciile de care asiguraţii acestora răspund, în baza legii, faţă de terţe persoane păgubite prin accidente de autovehicule care au loc pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi pentru cheltuielile făcute de asiguraţi în procesul civil.

Asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule este confirmată prin eliberare poliței și contractului de asigurare ca urmare al achitării primei de asigurare de către asigurat.

contentmap_module
 
Adresa Noastra:
MD-2012, mun. Chisinau
bd. Grigore Vieru, nr. 28
Orarul de lucru:
Luni - Vineri:  9:00 - 18:00
Weekend:  zi de odihna

Curs Valutar

EUR EUR
19,30 0,06
USD USD
17,73 0,04
RUB RUB
0,20 0,00
UAH UAH
0,43 0,00
Date: 23.07.2024
Source: BNM