Asigurare a răspunderii civile pentru prejudiciul cauzat de produse defectuoase

La 30 decembrie 2019 prin Hotărîrea CNPF 62/7 din 30.12.2019,
a fost dispusă retragerea licenței și instituirea supravegherii speciale a Companiei.

Asigurare a răspunderii civile pentru prejudiciul cauzat de produse defectuoase

Obiect al asigurării constituie interesele patrimoniale ale Asiguratului corelate cu răspunderea civilă pe care Asiguratul o poartă faţă de consumatori pentru prejudiciul cauzat în rezultatul deficienţelor produselor produse şi / sau livrate de către Asigurat, constatate în interiorul termenului de garanţie sau termenului de valabilitate, cu condiţia respectării de către consumator a instrucţiunilor de instalare, utilizare şi a regulilor de păstrare a produselor.

Asigurătorul, în baza contractului de asigurare încheiat cu Asiguratul oferă protecţie din asigurare pentru următoarele riscuri de asigurare:

-       remedierea deficienţelor constatate la produsul livrat;

-       înlocuirea produsului viciat;

-       restituirea contravalorii produsului defectuos şi / sau reducerea preţului acestuia; -daunele cauzate vieţii şi sănătăţii consumatorului în rezultatul consumării / utilizăriiproduselor viciate;

-       daunele cauzate consumatorului prin viciile ascunse ale produsului.

Asiguratul nu poartă răspundere civilă, iar Asigurătorul este eliberat de obligaţia sa de despăgubire a prejudiciului cauzat de un produs cu viciu, dacă:

  1. 1.Asiguratul nu a plasat pe piaţă produsul respectiv;
  2. 2.se poate considera, în funcţie de împrejurări, că produsul nu avea viciul cauzator de pagube în momentul în care Asiguratul 1-a plasat pe piaţă;
  3. 3.produsul nu este realizat nici pentru vânzare, nici pentru o altă formă de valorificare economică şi nu este vândut în cadrul activităţii profesionale exercitate de către Asigurat;
  4. 4.viciul constă în faptul că produsul, în momentul în care Asiguratul 1-a plasat pe piaţă, corespundea unor dispoziţii legale obligatorii;
  5. 5.viciul nu putea fi identificat din cauza nivelului ştiinţei şi tehnicii de la momentul în care Asiguratul 1-a plasat pe piaţă;
  6. 6.se constată vina consumatorului în ceea ce priveşte deficienţele apărute la produsul realizat şi consecinţele utilizării acestuia;
  7. 7.cheltuielile suportate de către Asigurat, precum şi venitul ratat de către acesta în rezultatul rezilierii contractelor de producere şi / sau realizare a unor game de produse din care fac parte produsele defectuoase sau cele cu vicii ascunse.
contentmap_module
 
Adresa Noastra:
MD-2012, mun. Chisinau
bd. Grigore Vieru, nr. 28
Orarul de lucru:
Luni - Vineri:  9:00 - 18:00
Weekend:  zi de odihna

Curs Valutar

EUR EUR
19,30 0,06
USD USD
17,73 0,04
RUB RUB
0,20 0,00
UAH UAH
0,43 0,00
Date: 23.07.2024
Source: BNM