Asigurare a răspunderii civile profesionale a intermediarilor în asigurări şi / sau în reasigurări

La 30 decembrie 2019 prin Hotărîrea CNPF 62/7 din 30.12.2019,
a fost dispusă retragerea licenței și instituirea supravegherii speciale a Companiei.

Asigurare a răspunderii civile profesionale a intermediarilor în asigurări şi / sau în reasigurări

Obiect al asigurării constituie răspunderea civilă a Asiguratului pentru prejudiciul cauzat terţelor persoane prin executarea necorespunzătoare a contractului de intermediere în asigurări.

caz de asigurare este faptul survenirii răspunderii Asiguratului, recunoscute de acesta benevol cu acordul preliminar al Asigurătorului sau stabilită prin decizia judecăţii, conform obligaţiunilor care apar în urma cauzării prejudiciului persoanelor care au suferii in rezultai al producerii evenimentelor prevăzute de contractul de asigurare.

În temeiul contractului de asigurare încheiat cu Asiguratul, Asigurătorul acoperă pretenţiile de despăgubiri, ca urmare a prejudiciului produs de către Asigurat clienţilor săi cu care are încheiat un contract valabil de mandat pentru intermedierea contractelor de asigurare, prin încălcarea din culpă a obligaţiilor profesionale ce derivă din activitatea de intermediere, inclusiv şi urmare a unui act de neglijenţă, eroare sau omisiune.

Protecţia din asigurare se extinde asupra:

a) sumelor pe care Asiguratul este obligat să le plătească cu titlu de despăgubire pentru prejudicii patrimoniale provocate clienţilor, din culpa sa, pe parcursul executării contractului de intermediere încheiat pentru următoarele operaţiuni:

- negocierea în numele clientului său a contractului de asigurare;

- încheierea contractelor de asigurare pentru clientul său ;

     - realizarea acoperirii riscurilor convenite prin contractul de intermediere încheiat cu clientul, obţinerea condiţiilor de asigurare şi / sau reasigurare corespunzătoare referitor la sumele asigurate, modalităţi de plată a asigurării, regularizarea daunelor ;

- corespondenţă între client şi Asigurător privind chestionarul de asigurare, rezilierea sau denunţarea contractului de asigurare, reînnoirea contractului de asigurare, plata primelor de asigurare, acte şi documente pentru întocmirea dosarelor de daună în vederea despăgubirii şi / sau indemnizării, orice alte servicii specificate în contractul de intermediere.

b) cheltuieli de judecată făcute de Asigurat în procesul civil, dacă a fost obligat la despăgubire în baza hotărârii instanţei de judecată;

     c) cheltuieli de judecată făcute de clientul Asiguratului în calitate de prejudiciat pentru îndeplinirea formalităţilor legale în vederea obligării Asiguratului la plata despăgubirii, cu condiţia ca acesta să fi fost obligat prin hotărâre judecătorească la plata acestora.

Protecţia din asigurare nu se extinde asupra:

  1. a.prejudiciului cauzat în rezultatul actelor de calomnie sau defăimare ;
  2. a.prejudiciului cauzat prin acţiuni calificate de legea penală drept infracţiuni;
  3. a.
  4. a.prejudiciului provocat ca urmare a insolvabilităţii Asigurătorului;
  5. a.pierderilor financiare ca urmare a erorilor de facturare şi/sau decontare ;
  6. a.prejudiciului cauzat în rezultatul completării de către client a cererilor - chestionar ;
  7. a.prejudiciului rezultat din acordarea de promisiuni, răspundere asumată de Asigurat prin contract, sau orice alt tip de angajament sau garanţie dată expres de acesta, care depăşeşte răspunderea sa profesională angajată potrivind contractului de asigurare;
  8. a.daune la care Asiguratul este îndreptăţit de a fi despăgubit în virtutea altor asigurări;
  9. a.
  10. a. prejudiciului apărut ca o consecinţă a oricărei circumstanţe notificate anterior intrării în vigoare a contractului de asigurare şi care era în mod rezonabil susceptibilă de a produce un eventual prejudiciu.
contentmap_module
 
Adresa Noastra:
MD-2012, mun. Chisinau
bd. Grigore Vieru, nr. 28
Orarul de lucru:
Luni - Vineri:  9:00 - 18:00
Weekend:  zi de odihna

Curs Valutar

EUR EUR
19,30 0,06
USD USD
17,73 0,04
RUB RUB
0,20 0,00
UAH UAH
0,43 0,00
Date: 23.07.2024
Source: BNM