Asigurări de bunuri în tranzit

Obiectul asigurării– interesele patrimoniale ale Asiguratului legate de transportarea încărcăturii, care îi aparţine sau care i-a fost transmisă sub răspundere.

Contractul de asigurare poate fi încheiat atât pentru o transportare unică concretă, cât şi pentru traficul de încărcături pe parcursul unei anumite perioade de timp în loturi, în baza uneia dintre următoarele riscuri:

  1. “cu răspunderea pentru toate riscurile”,
  2. “cu răspunderea pentru riscurile (B) ale Institutului de Asigurători din Londra”,
  3. “cu răspunderea pentru riscurile (C) ale Institutului de Asigurători din Londra”,
  4. “cu răspunderea pentru riscurile concordate”.

1. Conform condiţiilor de asigurare „Cu răspunderea pentru toate riscurile”, caz asigurat se consideră daunele suportate, de către Asigurat (Beneficiar), din cauza deteriorării şi/sau pierderii (pierderea, distrugerea, dispariţia) încărcăturii, ca rezultat al diferitor evenimente, cu excepţia celor stipulate în p.2.8 ale prezentelor Condiţii , cît şi celor indicate în Contractul de asigurare.

2. Conform condiţiilor de asigurare „Cu răspunderea pentru riscurile (B) ale Institutului de Asigurători din Londra”, caz asigurat se consideră daunele suportate, de către Asigurat (Beneficiar) din cauza deteriorării şi/sau pierderii (pierderea, distrugerea, dispariţia) încărcăturii asigurate ca rezultat al evenimentelor enumerate în punctul dat şi a celor indicate în Contractul de asigurare:

3. Conform condiţiilor de asigurare „Cu răspunderea pentru riscurile (C) ale Institutului de Asigurători din Londra”, caz asigurat se consideră daunele suportate, de către Asigurat (Beneficiar), din cauza deteriorării şi/sau pierderii (pierderea, distrugerea, dispariţia) încărcăturii asigurate ca rezultat al evenimentelor enumerate în punctul dat şi a celor indicate în Contractul de asigurare:

4. Conform condiţiilor de asigurare „Cu răspunderea pentru riscurile concordate”, caz asigurat se consideră daunele suportate, de către Asigurat (Beneficiarul), din cauza deteriorării şi/sau pierderii (pierderea, distrugerea, dispariţia) încărcăturii asigurate ca rezultat al evenimentelor enumerate în punctul dat şi a celor indicate în Contractul de asigurare:

În contractul de asigurare pot fi incluse toate riscurile, cît şi numai unele din cele menţionate mai sus.