Asigurări facultative de Sănătate

Obiectul asigurării facultative de sănătate îl constituie interesul patrimonial al Persoanei asigurate, care prevede achitarea de către Asigurător a cheltuielilor pentru serviciile medicale acordate asiguraţilor peste standardul prevăzut de Programul unic al asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, conform Contractului de asigurare şi Programului procurat.

Subiecţi şi solicitanţi ai serviciilor de asigurare sunt persoane fizice, cetăţeni ai Republicii Moldova şi apatrizi indiferent de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă vorbită, vîrstă, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau origine socială.

Asigurătorul acoperă prin asigurare cheltuielile survenite în urma producerii cazului asigurat în perioada de asigurare, în conformitate cu Programele de asigurare procurate şi Contractul încheiat.

Sunt acoperite prin asigurare cheltuielile pentru tratamentul maladiilor sau stărilor care pot fi tratate conform Programelor de asigurare cu volumul de deservire special sau complex:

  1. sarcina şi complicaţiile ei; naşterile şi complicaţiile lor, dacă ele sunt prevăzute de un Program special de asigurare;
  2. tratamentul homeopatic, reflexoterapeutic, terapia manuală, aromaterapia, hipnoza, dacă ele sunt prevăzute de un Program de asigurare special;
  3. tratamentul stomatologic şi ortodontic, dacă sunt prevăzute de un Program de asigurare special;
  4. protezarea stomatologică, dacă este prevăzută de un Program special de asigurare.

Pentru persoanele care călătoresc în străinătate obiectul asigurării îl constituie interesele patrimoniale ale Asiguratului, ce nu contravin legislaţiei Republicii Moldova, legate de viaţa şi sănătatea acestuia, precum şi de cheltuieli neprevăzute pentru tratament medical, suportate de Asigurat, în urma unei maladii subite şi/sau unui accident survenit în perioada aflării temporare peste hotare, ce ţin de cazul asigurat.

Asigurătorul în limitele sumei de asigurare achită:

  1. cheltuielile medicale ale Persoanei asigurate, ce ţin de cazul asigurat – cheltuielile pentru tratamentul de ambulator şi (sau) staţionar al Persoanei asigurate, în care se includ:
  1. cheltuielile legate de repatrierea Persoanei asigurate, la care se raportă:
  1. Cheltuielile legate de repatrierea corpului Persoanei asigurate (în caz de deces), la care se raportă:
  1. Cheltuielile pentru mesajele urgente, legate de cazul asigurat, transmise în Compania de asistenţă şi Asigurătorului prin telefon/fax.