Asigurări de pierderi financiare

Obiectul asigurării îl reprezintă interesele patrimoniale ale Asiguratului (Beneficiarului), ce nu contravin legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova, legate de pierderea sau deteriorarea patrimoniului acestuia, pierderea totală sau parţială de către el a veniturilor, efectuarea cheltuielilor neprevăzute suplimentare, în rezultatul neîndeplinirii nepremeditate (îndeplinirii neadecvate) a obligaţiilor contractuale de către Contragent.

Cazul asigurat îl constituie evenimentul săvârşit, care posedă semnele probabilităţii şi veridicităţii survenirii lui întâmplătoare, prevăzute în contractul de asigurare, la survenirea căruia apare obligaţiunea Asigurătorului de a-i achita Asiguratului (Beneficiarului) despăgubirea de asigurare.

Riscul asigurat este evenimentul posibil, viitor, imprevizibil cu survenirea căruia este corelată obligaţia de a efectua achitarea despăgubirii de asigurare.