Asigurări de răspundere civilă avia

Drept obiect de asigurare se prezintă interesele patrimoniale ale Asiguratului legate de obligaţia sa, în ordinea prevăzută de legislaţia civilă, de a compensa paguba pricinuită vieţii şi sănătăţii sau bunurilor persoanelor păgubite la exploatarea navei aeriene, indicată în contractul de asigurare, la transportarea pasagerilor, bagajului, încărcăturilor şi poştei sau la îndeplinirea lucrărilor aeriene pe o astfel de navă aeriană.

În conformitate cu prezentele Condiţii de asigurare, poate fi asigurat riscul răspunderii Asiguratului privind obligaţiile care derivă din pricinuirea pagubei vieţii şi sănătăţii sau bunurilor persoanelor păgubite (Beneficiarilor) în rezultatul accidentului la exploatarea navei aeriene, la transportarea pasagerilor, bagajelor, încărcăturilor şi poştei sau la îndeplinirea lucrărilor aeriene, care s-a produs în perioada de valabilitate a asigurării.