Asigurare a răspunderii serviciilor şi proprietarilor de aeroporturi

Obiect al asigurării sînt interesele patrimoniale ale Asiguratului, legate de obligaţiunea lui de a recupera, în modul stabilit de legislaţia civilă, prejudiciul cauzat de el vieţii şi sănătăţii sau averii persoanei fizice sau patrimoniului persoanei juridice în urma desfăşurării de către asigurat a activităţii asigurate, indicate în contractul de asigurare.

Caz de asigurare este evenimentul produs în perioada de acţiune a contractului de asigurare, prevăzut de prezentele Condiţii, apariţia căruia generează obligaţiunea Asigurătorului de a achita plata de asigurare.

Caz de asigurare este survenirea răspunderii Asiguratului privind recuperarea prejudiciului cauzat de el vieţii, sănătăţii, averii persoanelor fizice (cetăţenilor)sau patrimoniului persoanelor juridice în urma:

  1. unei situaţii excepţionale, accidentului aerian, incidentului sau a altor evenimente clasificate conform Actelor normative în domeniul aviaţiei;
  2. accidentelor de producţie, tehnologice, incendiilor şi situaţiilor excepţionale, în urma exploatării instalaţiilor, construcţiilor, utilajelor şi căilor de comunicare;
  3. calamităţilor naturale,
    1. unor erori nepremeditate ale Asiguratului (inclusiv, angajaţilor acestuia) în cadrul desfăşurării activităţii asigurate;
  4. acţiunilor ilicite ale terţilor;
  5. accidentelor produse la exploatarea maşinilor şi mecanismelor speciale, mijloacelor de transport;
  6. accidentului;
    1. necorespunderii mărfii, lucrării executate sau serviciului prestat cerinţelor stabilite conform standardelor de stat, clasificatoarelor de informaţie tehnico-economică, standardelor internaţionale (regionale),standardelor de ramură, regulilor, normelor şi recomandărilor cu privire la standardizare, normelor şi regulilor comerţului şi alimentaţiei publice.

Volumul de obligaţiuni al Asiguratului este determinat de condiţiile de asigurare, alese de asigurat, enumerate mai jos (sau de îmbinarea acestora) şi stabilit în contractul de asigurare.

Acţiunea asigurării se extinde asupra cazurilor de asigurare, generate de evenimentul

În acest caz trebuie să existe o legătură de consecinţă între eveniment şi prejudiciul cauzat vieţii şi sănătăţii sau averii.